TEZ VE TEZ HEDEFLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

TEZ VE TEZ HEDEFLERİ – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

16 Şubat 2022 Doktora tez önerisi örneği pdf Tez önerisi nasıl HAZIRLANIR Tez önerisi verilmezse ne olur 0
UYGULAYICI MODEL

TEZ VE TEZ HEDEFLERİ

Öğrenciler için, “T/D çalışmasını tamamlamaya neler dahildir?” diye sorabilirler. “Neden bu işi yapmalıyım?” “Mesleki ve akademik yetkinliğimle ne ilgisi olacak?” Öğretim üyeleri, özellikle yeni olanlar, ilgili sorulardan rahatsız olabilir: “Soruşturmalarını yönettiğim veya komitelerinde hizmet ettiğim öğrencilere ne iletmem gerekiyor? Lisansüstü eğitimin bu aşamasının sunduğu işlevler gerçekten nelerdir?” “Bu sürecin üniversitenin amacı ile ne ilgisi var?” Bu sorularda ortak olan temel unsur “Neden?”dir. Bir yanıt için, ilk olarak kurumsal yayınlarda bulunan lisansüstü öğrenci araştırmasının yaygın olarak belirtilen hedeflerine bakıyoruz.

Genel nesneler

Yayınlanmış hedefler, yukarıda bahsedildiği gibi, bilimsel çalışmanın kanıtlarını, araştırma yetkinliğini ve bilgiye katkıyı vurgular. Bunlar akademik konsensüs geçerliliğine sahiptir. Fakülteler hem tezlerin hem de tezlerin bu hedeflere yönelik olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ayrıca, bu niteliklerin öğrenciler tarafından sunulan kabul edilebilir belgelerde kolayca fark edilmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler.

Bununla birlikte, bilimsel çalışma, araştırma yetkinliği ve bilgiye katkı için operasyonel anlamları belirtmek kolay değildir. Bu üç konuyu değerlendirmeye yönelik kriterler oldukça bireyseldir. Öğretim üyesinden öğretim üyesine ve akademik ve profesyonel disiplinler arasında farklılık gösterirler. Bununla birlikte, öğrenciler, öğretim üyeleri ve diğer üniversite kurumsal temsilcileriyle yapılan görüşmelerden elde ettiğimiz bulgular, bu genel hedeflerin akademisyenler tarafından yaygın olarak kabul edildiğini ve akademisyenlerin, tezlerde ve tezlerde mevcut olduklarında bize söyleyebileceklerini düşündüklerini göstermektedir.

Öğrencilerin Amaçları

Öğrenci hedefleri, kısa menzilli olanları ve daha uzak geleceğe bakanları içerir.

Mesleki ve Akademik Durum: Öğrenciler genellikle aradıkları niteliklerin yüksek lisans veya doktora derecesi almakla bağlantılı olduğunu görürler. Bu nedenle, ileri bir derecenin elde edilmesi, öğretim, araştırma yapma, rütbe terfii, denetleme, yönetme, danışmanlık veya belirli bir uygulama veya yönetim alanında uzman olarak yeterlilik için tavsiye edilmek gibi hedeflere bağlı olabilir. Yabancı uyruklu öğrenciler genellikle burs ve desteği sağlayan bakanlığın özel yönlendirmesi altındadır (örneğin, başka bir doktora yerine bir doktora derecesi kazanılacağı beklentisi vardır). Bu nedenle, T/D’nin, sonucu öğrencinin istenen bir pozisyona, sertifikaya veya lisansa giden yolda başkaları tarafından değerlendirilecek olan temel bir kısa vadeli hedef olarak kabul edilmesi uygundur.

Ders Çalışmasını Yüksek Kalite Düzeyinde Bitirme: Öğrencinin amacı doktora çalışması olduğunda, yüksek lisans derecesi kısa vadeli bir hedef haline gelir, doktora çalışmasının gerçekleştirilebilmesi için kabul edilebilir bir kalite düzeyinde ulaşılması gereken bir hedeftir. Bazıları okullar, ikamet süresi, lisansüstü kredilerinin sayısı veya öğrencinin tezi tamamlamadan önce alabileceği belirli lisansüstü dersler konusunda bir sınır belirler, böylece tezi operasyonel olarak kısa vadeli bir hedef olarak tanımlar.


Yüksek Lisans Tez önerisi örneği pdf
Tez Önerisi örneği pdf
Tez önerisi nedir
Tez önerisi verilmezse ne olur
Tez önerisi nasıl HAZIRLANIR
Doktora tez önerisi örneği pdf
Doktora Tez önerisi örneği
Tez önerisi kaç sayfa olmalı


Zamanaşımı İçinde Kalmak: Hemen hemen tüm okullar, tezin tamamlanması için de bir süre sınırı koyar. Genellikle, bir zamanaşımı kanunu şöyledir: “Tez, teklifin ilk onayını aldığı tarihten itibaren üç yıl içinde tamamlanmalıdır.” İzin verilen yıl sayısı okuldan okula değişebilir, ancak bazı zaman kısıtlaması evrenseldir, ancak nedene bağlı olarak uzatmalar verilebilir.

İyi Danışmanlar ve Modeller Bulma: Öğrenciler, fakülte üyelerinin hangi T/D’yi kabul edilebilir bir T/D olarak gördüklerini bulmaya çalışarak dedektiflik yaparlar. Potansiyel danışmanlar ve komite üyeleri için neyin lütuf bulabileceğini belirlemeye yönelik bu çaba, özsaygı için ne anlama geldiği ve fakülteden daha fazla saygı görmek için değerli bir iş yapmak için samimi bir istekle motive edilebilir. Bu hedefi takip ederken, öğrenciler öncelikle diğer öğrencilerin yakın zamanda tamamlanan T/D’lerinde modeller ararlar.

Yabancı öğrenciler genellikle danışmanlarına özellikle bağımlıdır, bu nedenle onlar için bir danışman seçimi empati, öğrenme stilleri ve kişisel ilişkiler gibi duygusal düşünceleri de içerebilir. Bu tür düşünceler, muhtemelen tüm öğrenciler için önemli olsa da, öğrenciler ve fakülte arasındaki kültürel farklılıklar küçük olduğunda veya her iki tarafça iyi anlaşıldığında daha az sorun gibi görünmektedir.

Yükseköğretim Kurumunun Amaçları

Kurumsal hedefler geniş terimlerle ifade edilir. Bu nedenle, bunları öğrenci araştırmalarına özgü bir dilde ifade etmek olağandışı olacaktır. Bununla birlikte, bir öğrencinin ileri düzeydeki hazırlığının T/D unsurlarının kurumun misyonuyla tutarlı olması beklenebilir.

Aşağıdaki üç ifade, bir profesyonel okul fakültesinin kurumsal hedefleri nasıl ifade edebileceğini temsil etmektedir.

Liderlik Sağlamak: Topluluklar, eyalet ve federal kurumlar, kolejler ve üniversiteler ve kamu ve özel sektörün diğer bileşenleri için liderlerin mesleğe hazırlanması.

Bilgiyi Genişletme: Mesleğimize yeni ve daha iyi yaklaşımlar yaratan teori oluşturmayı ve araştırmaları yürütmeyi teşvik etmek ve üniversitede ve başka yerlerde geliştirilen iyileştirilmiş uygulamalar hakkında bilgi veren ve yayan gösterileri teşvik etmek ve yürütmek.

Mesleki Uygulamanın İyileştirilmesi: Becerilerini uyguladıkları alanlara mesleki ve insani ilerlemeler getirecek usta pratisyenlerin geliştirilmesi.

Bu ifadeler T/D faaliyetleri hakkında çok az şey söylüyor. Yine de, bu hedeflere gömülü olarak, bu belirli kurumda iyi karşılanması gereken teklif türlerine dair ipuçları bulunmaktadır. Öğrenciler kurumsal hedeflere ilişkin ifadeler aramalı ve bunları danışmanları ile tartışmalıdır. Bu sadece olası konular hakkında fikirleri tetiklemekle kalmayacak, aynı zamanda bir konu seçiminin gerekçesinin bir kısmını oluşturmaya da yardımcı olabilir.

Fakültenin Amaçları

Öğretim/D etkinliği için fakülte hedefleri, gerçeği arama anlamında bursu geliştirmek, mevcut bilgi birikimini geliştirmek ve özgün eserler yaratmaktır. Steggna (1972) bursdan, fakültenin çalışmalarında örneklenmesi gereken bir üniversitenin misyonuna içkin bir etkinlik olarak bahseder. Gerçeği aramayı, bilgiye eklemeyi, yeni kültürel malzemeler üretmeyi bir fakülte görevi olarak adlandırır.

Bursun bu rolü, daha yakın tarihli yayınlarda doğrudan veya dolaylı olarak yeniden vurgulanmıştır. Elbette, öğrenci araştırmalarına rehberlik etmeye adanan fakülte çabaları, bu görevin yerine getirilmesine kayda değer bir ölçüde katkıda bulunmalıdır.

Ancak burada “Bur nedir?” sorularına dönüyoruz. ve “Bilimsel çalışma nedir?” İfadeler sıklıkla kullanılır, ancak nadiren tanımlanır. Bu tanımlama ihtiyacı, akademik bir sorudan çok, entelektüel bir merak meselesinden daha fazlasıdır. Örneğin, çalışmalarının kabul görmesi için gerçekten “daha ​​bilimsel” olması gerektiği söylenen öğrencilere, işlemsel terimlerle bir tanım ve örnekler verilmeyi hak ediyor.

Aynı şekilde, yayınları yeterince bilimsel olmadığı için gerekli işlemlerden sonra görev süresi reddedilen yardımcı doçentlerin karşılaştırma için illüstrasyonları ve referans kriterleri olmalıdır.

Üniversitelerdeki görev süresi ve terfi komiteleri, almaları gereken yukarı veya aşağı kararlar için makul standartlar geliştirmelerine izin vermek için yeterince spesifik ve nesnel terimlerle bilimsel olarak tanımlamaları da zordur. Daha davranışsal bir tanım gereklidir. Seçilen herhangi biri tamamen tatmin edici olmayacaktır. Ancak, aşağıdaki tanım şimdi faydalı olacaktır ve gelecekte daha iyi bir tanımlamaya yol açabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir