ÜNİVERSİTELERDE GÜNCEL EĞİLİMLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

 ÜNİVERSİTELERDE GÜNCEL EĞİLİMLER – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

1 Aralık 2022 Türkiye üniversite SIRALAMASI türkiye'deki üniversiteler ve bölümleri türkiye'nin en iyi üniversiteleri 0
Veri Öğesi Matrisi Nedir?

 ÜNİVERSİTELERDE GÜNCEL EĞİLİMLER

Avrupa’daki kolejler ve üniversiteler, 1990’ların başından bu yana bir değişim ve dönüşüm dönemi yaşadılar. Hem kıta Avrupası’nda hem de Birleşik Krallık’ta, yüksek öğretim sistemlerini daha verimli ve etkili hale getirme genel hedefiyle birlikte devletin rolü değişmektedir.

Böylece yaş grubunun genel katılım oranları yükseltilmeli ve yükseköğretim kurumları kollektif modelden ziyade kurumsal modele göre yönlendirilmelidir. Bu gelişme ile birlikte yükseköğretimin yönetimi giderek daha önemli hale gelmiştir.

Burada yönetim, liderlik, yönetişim ve yönetimin yapıları ve süreçleri anlamına gelir. Yönetim hakkında düşünürken, yüksek öğretim kurumlarının kendine özgü doğasını akılda tutmak önemlidir.

Kolejler ve üniversiteler, muğlak hedefleri, birden fazla seçim bölgesi, belirsiz teknolojileri, profesyonelliğin (veya profesörlerin) rolü ve çevresel savunmasızlığıyla bilinir. Bu özel doğayı tanımlayan modeller, organize anarşiden, gevşek bağlı sistemlere, mesleki, bürokratik ve politik yaklaşımlardan adhokrasiye kadar uzanmaktadır.

Yönetim bunu dikkate almalı ve buna karşılık gelen bir yaklaşım veya stil geliştirmelidir. Çoğu zaman, ortak yönetişim, liderliğin rolü ve bürokratik uyumdan profesyonel yönetime geçiş soruları büyük endişe kaynağıdır.

EAIR için yönetim hamlesi de 1990’larda başladı. Kurumsal araştırmacıların, akademisyenlerin, politika yapıcıların ve yöneticilerin söylemlerine giderek daha fazla katkı, profesyonel yönetim yoluyla kolejlerin ve üniversitelerin performansını iyileştirmeye yönelik araçların, yaklaşımların, güçlü ve zayıf yönlerin yanı sıra modeller etrafında dönüyordu. Yeni kamu işletmeciliğinin yükselişi ve devletin değişen rolü ile yönetim işlevi önem kazanmıştır.

Tanınmış yüksek öğretim uzmanı Burton Clark, bir zamanlar üst (yani devlet düzeyindeki politikalar), orta (yani kurumsal liderlik) ve alt (yani akademik birimler ve fakülte) düzey arasında ayrım yapmış ve ulusal yüksek öğretim sistemlerini buna göre tanımlamıştır.

Buna dayanarak, Avrupa yükseköğretim politikaları, orta düzeyin güçlendirilmesi ve böylece kurumsal yönetim ve liderliğin vurgulanması olarak tanımlanabilir. Bu bölümde, Avrupa’da bu büyük ölçekli kurumsal değişikliklere yol açan eğilimler ve gelişmelere özel bir önem verilmektedir.

Küreselleşme, uyum, piyasalaşma ve yeni kamu yönetimi gibi konular tartışılacaktır. Bunu takiben, bu bölüm kolejler ve üniversitelerdeki yeni yönetişim, yönetim ve liderlik yollarını analiz edecektir. Son bölüm, yüksek öğretim yönetimindeki mevcut tartışmayı temsil eden yıllar boyunca EAIR Forum toplantılarında sunulan üç fikre odaklanacaktır.

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER

Avrupa, son yıllarda olmasa da on yıllarda yüksek öğretim sistemlerinde bazı büyük değişiklikler gördü. Yüksek öğretim yönetimi ile ilgili bu konular, küreselleşme ve uluslararasılaşma, sistemlerin uyumlaştırılması, piyasalaştırma ve yönetimcilik ve yeni kamu yönetimini kapsar.

Küreselleşme, Avrupa’daki birçok sistemin daha ABD veya Anglo-Sakson yüksek öğrenim sistemini benimsemesini tetikledi. Devlet politikalarının amacı, yaş grubundan daha geniş bir grubun erişimini genişletmek ve ilgili yüksek öğretim sistemini genişletmek ve çeşitlendirmek olmuştur.

Sonuç olarak, birçok ülke meslek yüksekokulları ve özel üniversiteler kurdu. Ayrıca, Kıta Avrupası’nda uluslararası üniversitelerin sanal kurumları ve şube kampüsleri çoğaldı. Üretilen “klasik” bir ayrımla konuşursak, Avrupa seçkinlerden kitlelere ve evrensel yüksek öğretime geçiyor gibi görünüyor.

Tabii ki, çoğu Avrupa ülkesinde devlet yüksek öğretim geleneği bu yeni gelişmeler ve planlarla baskı altına alındı. Örnekler, Avusturya ve İsviçre’nin Fachhochschulen’i (yani meslek yüksek okullarını) uygulamaya koyması, İskandinavya ve Hollanda’nın özel üniversitelere izin vermesi ve Fransa ve İspanya’nın bir kalite güvence mekanizması geliştirmesi ve böylece yeni tür kurumlar oluşturmasıdır.

Avrupa’da uluslararasılaşma, bir Avrupa yüksek öğrenim alanı yaratmayı amaçlıyor. ‘Bologna’ kelimesi altında, esas olarak yüksek öğretimin öğretim işleviyle ilgili bazı önemli değişiklikler olmaktadır.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin özgürce hareket etmesini kolaylaştıracak yeni bir öğrenme alanı geliştirilmesi planlanmaktadır. Genel olarak, 29 ülke tarafından imzalanan 1999 tarihli Bologna Deklarasyonu şu temaları teşvik eder: karşılaştırılabilir dereceler, iki ana çalışma döngüsü (lisans ve yüksek lisans), bir kredi transfer sistemi, öğrenciler ve personel için hareketlilik, kalite güvencesinde işbirliği ve kalkınma yüksek öğretimde Avrupa boyutunun önemi büyüktür.


türkiye’nin en iyi üniversiteleri
İstanbul’daki Üniversiteler
En iyi üniversiteler
Türkiye üniversite SIRALAMASI
türkiye’deki üniversiteler ve bölümleri
istanbul’daki devlet üniversiteleri
türkiye’deki üniversite sayısı
Üniversite Bölümleri


Bu şekilde, Avrupa yüksek öğretim sistemleri daha homojen hale gelecektir. Aynı zamanda, hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer bölgelerinde özellikle ABD’de rekabet baskısı artacaktır. Öğrencilerin ve personelin hareketliliği kurumları uluslararasılaştıracak ve gerekli kaynakların sağlanmasına önem verecektir.

Birçok kurum için Bologna, müfredatı yeniden yapılandırmak ve öğrencilerin burslar yoluyla ilerlemesine yardımcı olmak anlamına gelir. Yönetim uygulamaları, kolejler ve üniversitelerde uluslararasılaşma ile ilgilenen üst düzey liderlik pozisyonlarına sahip olmaktan, öğrenciler ve personel için uluslararası fırsatlar konusunda tavsiyelerde bulunan ve bunları organize eden hizmet birimlerine kadar uzanır.

Yüksek öğretimin piyasalaştırılması, devletin kontrol işlevinden çekilmesinin bir sonucu olmuştur. Avrupa’nın birçok ülkesinde, devlet kontrolünün yerini, yüksek öğretim kurumlarını yönlendirmeye yönelik bir piyasa yaklaşımı almıştır. Piyasalaşma muhtemelen Avrupa yüksek öğrenimindeki en ciddi değişikliktir.

Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek öğretim piyasasında bir çeşitlenme ve öğrenci ve personelin artan hareketliliği gözlemlenebilir. Bu, kaynaklar ve her türlü farklı hedef grup için kurumlar arasında rekabet anlamına gelir.

Kurumsal düzeyde, piyasalaştırma, üniversiteleri finansal kontrol, muhasebe ve bir maliyet ve hatta kar merkezi felsefesi gibi daha özel sektör mekanizmalarına itme anlamında özelleştirme anlamına gelir. Profesörler ve personel daha girişimci hale geliyor.

Finansal gelir, okul ücretinin tek kaynak olmasıyla daha çeşitlidir. Performansa dayalı daha uzun vadeli bütçeler, finansal yönetim tekniklerinin oluşturulması ihtiyacını doğurur. Kurumlar kendi “işlerini” yönetmek için daha özerk hale geliyor.

Bu değişikliğin başlıca nedenlerinden biri, mali bütçeler üzerindeki artan baskı ve sistemleri daha verimli ve etkili hale getirme ihtiyacıdır. Pek çok ülke, yüksek okul terki oranları ve uzun derece süresi yaşamaktadır. Daha rekabetçi ve piyasa benzeri bir davranışla, müşterinin rolü önem kazanmakta ve üniversiteler hizmet odaklı düşünmeye başlamaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir