Danışmanın Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Danışmanın Rolü – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

18 Şubat 2022 Tez danışmanının görevleri Tez danışmanlığı Tez danışmanlığın etik sorumluluklar Tezden çıkan makale danışman ismi 0
Modelleme Türleri

Danışmanın Rolü

Araştırma danışmanının rolü esas olarak bir öğretmendir, ancak aynı zamanda bir rehber, akıl hocası, sırdaş ve kıdemli araştırma arkadaşıdır. Rol tanımı, danışmanın öğrenciye araştırmaları bağımsız olarak yürütmeyi öğrenmesi talimatını verdiği öncülüne dayanır. Başarılı öğrenciler ve danışmanlar genellikle ilişkilerini saygılı ve meslektaşlar arası olarak tanımlarlar.

Genellikle daha yaşlı, daha bilge ve üniversite dünyasının yolları hakkında bilgili olan danışman, hatırı sayılır miktarda güce sahiptir. Tipik olarak, bekleneni yapma yeteneğiyle ilgili endişeleri olan öğrenci, danışmanına, bunu başarmış ve gerekli bilgi ve beceriyi öğretebilecek veya aktarabilecek biri olarak bakar.

Öğrenci-danışman ilişkisinin genel bir teorisi grafiksel olarak gösterilebilir. Temel biçiminde, teori, T/D çalışmasının başlangıcındaki ilişkinin, danışmanın esas olarak öğretmen rolünde ve T/D adayının öğrenci rolünde olduğu bire bir olduğunu savunur. Ardından, çalışma ilerledikçe, ilişki giderek kıdemli bir meslektaşın etkisi altında bir araştırmacı olarak çalışan ve olgunlaşan genç bir meslektaşın ilişkisine doğru ilerler. Bu teori, konuyla ilgili başlıca çağdaş raporlardaki öğrenci-danışman etkileşimleri hakkındaki tartışmaların ve tavsiyelerin temelini oluşturmaktadır.

Halihazırda, yukarıdaki teori, hakim modelin, çoğunlukla tek başına, aynı veya çok benzer araştırma faaliyetlerini ve hedeflerini paylaşmayan başka hiç kimse olmadan çalışan bilim insanı modeli olduğu alanlara en iyi şekilde uyar. Yine de bazı disiplinlerde, T/D araştırma projeleri tipik olarak çok daha büyük işbirlikçi çalışmaların küçük bileşenleridir.

Son durumda, danışmanın araştırmadaki kazanılmış menfaati, en başından itibaren danışmanın öğrencinin soruşturmasını yönetmede daha büyük bir el alması ve böylece öğrenciyi rolü üstlenmesi sonucunu doğurabilir. 

Gerçekten de, T/D sürecinin kendisinde, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında geniş anlamda gönüllü işbirliği anlamında bir işbirliği vardır. Ancak, işbirliği, öğrenciyi, büyük bir araştırma girişiminin az çok bağlantılı yönleri üzerinde ortaklaşa çalışan bir dizi araştırmacıdan biri olarak dahil etmeyi vaat ettiğinde, yukarıdaki genel öğrenci-danışman ilişkisi teorisi, bunun için açık, yazılı yönergelerin korunmasına ihtiyaç duyar. Gerçek kaybeden öğrenci olmak üzere, T/D sürecinin geleneksel amaç ve hedeflerinin asla kasıtsız olarak altüst edilmemesini sağlayın.

Öğrenciler genellikle bitirmek için danışmana kesinlikle bağımlı hissederler. Yalnız olabilir. Sınıflar, gruplar ve notlar arasındaki dostluk neredeyse bitti. Artık değerli bir şey, bir şey üretmek için önceki öğrenmelerin sentezlenmesi ve titiz bir şekilde aktif olarak kullanılması gerekiyor. Danışmanın eleştirel incelemesine ve daha sonra danışmanın öğrenilen meslektaşlarından oluşan bir komiteye açık olacaktır.

Roller farklı olsa da hem öğrenciler hem de danışmanlar başarılı bir şekilde tamamlamayı amaçlar. Öğrenci bocalarsa, zaman kaybı, beceriksizlik veya kararsızlık varsa danışman endişelenebilir. Danışman azarlayacak, kandıracak, cesaretlendirecek, pekiştirecek ve belki de zaman zaman tehdit edecektir.

Öğrenci danışmana saygı duyduğunda ve güvendiğinde ve danışmanın endişe ve ilgi dışında hareket ettiğini bildiğinde, tüm bunlara dikkate değer bir ölçüde hoşgörü gösterilebilir.


Tezden çıkan makale danışman ismi
Tez danışmanlığı
Tez danışmanı olma şartları
Tez danışmanının görevleri
Tez danışmanlığın etik sorumlulukları
Tez danışmanı degistirme
Tez danışmanı seçimi
Yüksek lisans tez danışmanlığı


Her şeyden önce, tez veya tez hazırlamanın bir büyüme deneyimi olması için danışmanın danışana saygı duyması gerekir. Çok fazla yönlendirme ve el ele tutuşma yaratıcılığı ve bağımsızlığı boğabilir, her iki tarafı da gerçeğe karşı kör edebilir ve programın seçiciliğini zayıflatabilir. Danışmanın kaygıları ne kadar hümanist olursa olsun, onur, yüksek lisans veya doktora programlarındaki tüm adayların bunu tamamlaması gerektiğini iddia etmek zordur. Bir danışanı her koşulda savunan danışman, uygun davranış sınırlarını aşmıştır.

Danışman için daha uygun bir rol, ileri düzey eğitmen rolüdür. Burada danışman öğrencinin konuya uygun araştırma becerilerine ve araçlarına sahip olgun bir insan olduğunu varsayar.

Bir meslektaşı olan C. Baker, öğrencilerin danışmanlara yaptığı açıklamaları toplamış; bunları “tez danışmanlarının duymaktan nefret ettiği şeyler” olarak etiketledi. Bu ifadeler, lisansüstü öğrenciler ve onların danışmanlarıyla çalışma konusunda yılların deneyiminden derlenmiştir.

Danışman savunuculuğu uygundur, ancak konuyu belirleme, araştırmayı kişisel olarak yürütme, makul ve gerçekçi hedefler belirleme ve bunlara ulaşma ve yazılı olarak açık bir dil kullanma konusunda danışanın sorumluluğu eşlik etmelidir. Öğrenci, kabul edilebilir bir sebep olmaksızın bu yönlerden herhangi birinde başarısız olursa, uygun davranış değişiklikleri talepleriyle birlikte bazı zor değerlendirme ve yeniden değerlendirme zamanı gelmiştir. Öğrencinin ne beklendiğini bilme, bu beklentileri anlama ve tartışma ve bunları karşılayamamanın sonuçlarını bilme hakkı vardır.

Fakülte-Öğrenci Etkileşiminin Aşamaları

Öğretim üyelerinin deneyimlerinden yola çıkarak, öğretim üyesi-öğrenci etkileşiminin birbirini takip eden üç aşamasını belirlemek mümkündür. Birincisi bir keşif aşamasıdır; öğrenciye bir çalışma alanı aramaya teşvik edilir. Bir öğrenci ile temasa geçen danışman, yol açar ve araştırılması gereken sorunların nerede ve nasıl aranacağı hakkında bilgi verir, ancak öğrenci belirli sorunlara yönelik değildir.

Danışman aramayı destekler ve devam etmesi için cesaret verir. Bu, danışman ve öğrencinin literatür araştırmalarını (tarama) gerçekleştirmeye yardımcı olmak için elektronik teknolojinin en iyi nasıl kullanılacağını tartışmaları ve ardından gerekli literatür araştırmalarını gerçekleştirmeleri için uygun bir zamandır. Danışmanlar, öğrencilerin belirli bir “sorun alanında” rapor edilenleri incelemek için bilgisayar destekli literatür araştırmalarını nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine ve bu aktiviteden araştırılan problem alanlarında potansiyel olarak araştırılabilir belirli konuların belirlenmesine geçmelerine yardımcı olabilir.

Bu aşamada ayrıca danışman, bir konunun T/D çalışmasına uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek kriterler konusunda öğrenciyi bilgilendirir. Tartışma amacıyla, kriterler üç kategoride toplanabilir: öğrenci kriterleri, danışman kriterleri ve kurum kriterleri. Sonuncusu üniversite, okul ve bölüm kriterlerini içerir. Bölüm 9, önerilen bir ölçüt kontrol listesi sağlar.

Danışman-öğrenci etkileşimi dizisindeki ikinci aşama, soruna odaklanma aşamasıdır. Öğrenci, güncel bir alanda (bazen birden fazla konu alanında) iki veya üç problem üzerinde durur. Sorunlar anlatılır ve sınırlarının belirtilmesi için bir başlangıç ​​yapılır. Spesifik T/D sorunları henüz belirginleşmemiş olsa da, bu yönde bir hareket var. Danışman ve öğrencinin incelenmesi gereken oldukça iyi tanımlanmış sorun alanları vardır. Bu aşamada literatür taraması önemli bir faaliyettir. Ayrıca, ilk aşamada tartışılan kriterlere atıfta bulunmak da yardımcı olacaktır.

Üçüncü aşama, araştırma sorularının veya hipotezlerin oluşturulmasıdır. Öğrenci sorular veya hipotezler formüle eder ve bunları danışman, arkadaşlar ve diğer lisansüstü öğrenciler arasında dener. Yine de aşırı yönlendirici olmamaya çalışan danışmanlar, bu noktada öğrencileri daha dar ve daha kesin bir problem tanımına yönlendirme eğilimindedir. Bütün bunlar, mümkün olduğu ölçüde, işbirliğine dayalı yardımseverlik ruhu içinde yapılır. Bu aşamada öğrencilerin istemeden cesaretini kırmak, öğrenci bir T/D problemini tanımlamaya ne kadar yaklaşırsa, eleştiri o kadar güçlü hissedilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir