Tedarik Zinciri Yönetimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

Ödev, Proje, Tez, Rapor, Essay, Makale Yaptırma *** Ödev, Proje, Makale, Essay, Tez yaptırma, ve diğer talepleriniz konusunda yardım almak için bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. *** bestessayhomework@gmail.com *** Makale yazdirma fiyatları, Parayla makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, İngilizce Makale yazdırma, Profesyonel Makale Yazımı, İngilizce makale yazma siteleri, Makale yazdirma fiyatları, Essay Sepeti, Essay Sepeti ekşi, Bilkent Essay Yazdırma, Essay yazma sitesi, İngilizce essay yazanlar, İngilizce essay yazdırma, Essay ödevi, Üniversite ödev YAPTIRMA, İşletme ödev YAPTIRMA, En iyi ödev YAPTIRMA sitesi, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, bestessayhomework@gmail.com *** 0 (312) 276 75 93

Tedarik Zinciri Yönetimi – Tez Hazırlatma – Tez Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Tez Örnekleri – Ücretli Tez Yazdırma – Tez Yaptırma Ücreti

15 Şubat 2023 Tedarik zinciri yönetimi Nedir Tedarik zinciri yönetimi Örnekleri 0
Kavramsal Veri Modeli ile Karşılaştırma

Talep Belirsizliği Olan Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Paylaşımı

Son on yılda, tedarik zinciri yönetimi, işbirliği, koordinasyon ve entegrasyon, iş dünyası kadar akademik camianın da ilgi alanına girdi. Tedarik zinciri işbirliğinin, bir kuruluşun müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve maliyetleri düşürme yeteneği üzerinde büyük bir etkisi olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Tedarik zinciri işbirliğinde önemli bir adım, tedarik zinciri ortakları arasında bilgi paylaşmaktır.

Bilgi paylaşımı aynı zamanda kamçı etkisine karşı önemli bir strateji olarak görülse de, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler bilgi paylaşımını mümkün kılmakta ve bu gelişmeler aslında tedarik zinciri entegrasyonunun temel itici gücü haline gelmektedir. Ancak örgütler arası kanallar aracılığıyla bilgi paylaşımı, işletme yönetimi için yeni kaygıları da beraberinde getirmiştir.

İşin kendisinin rekabetçi ve düşmanca doğası nedeniyle, yöneticiler potansiyel faydaları görmeden olası riskleri abartma eğilimindedir ve bu nedenle ticari ortaklarıyla bilgi paylaşma konusunda isteksizdirler.

Bu bağlamda, bilgi paylaşımının etkinliğinin veya değerinin değerlendirilmesi, yöneticiler tedarik zinciri işbirliğine yönelik herhangi bir BT yatırımı için zorlamaya istekli olmadan önce önem kazanır.

Bu bölümde, bir tedarik zincirinin aşağıdaki şekilde tanımlandığı kapsamlı bir tedarik zinciri modelinde birkaç farklı senaryo altında bilgi paylaşımının etkinliğini araştırarak yukarıdaki sorunları ele almaya odaklanıyoruz.

Tedarik zinciri yönetimi araştırma literatüründe, uzun süredir gözlemlenen bir olgu, talep bilgisindeki dalgalanmanın tedarik zinciri boyunca aşağıdan yukarıya doğru artmasıdır. Bu olguyu tanımlayıp incelerken, çeşitli vaka incelemeleri ve matematiksel modeller kullanarak bu “kırbaç etkisi”ni ortaya attı.

Kullanılan vaka incelemelerinden biri, çocuk bezi satışıdır. Tüketiciler (bu durumda bebekler) çocuk bezlerini sabit bir oranda tüketirken, tedarik zincirinde yukarı doğru ilerledikçe talep değişkenliği artar.

Birkaç araştırmacı, kırbaç etkisinin belirli nedenlerini ve bunları ortadan kaldırmanın ekonomik faydasını daha iyi anlamak için talep artışının miktarını belirlemeye çalışır. İki hazır gıda tedarik zincirindeki kırbaç etkisini inceleyin. Sırasıyla perakendeci, dağıtım merkezi ve üretim tesisi için yemekler için gıda hizmetleri tedarik zincirindeki talep artışının ampirik tahminleri.

Yukarı yönlü bir otomotiv bileşen tedarik zincirindeki kırbaç etkisini ölçer ve OEM talebinde, son montajda, preslemede, kesmede, servis merkezinde talep değişkenliğinin tedarik zincirinde 0,88, 1,63, 2,17, 3,64, 3,05 ve 13,76 değerleri ile yukarı doğru hareket ettiğini bulur. 

Tek bir perakendeci ve tek bir üreticiden oluşan iki aşamalı bir sistemde talep tahmini ve sipariş sağlama süresi ile ilişkili kamçı etkisini analitik olarak ölçün. Sonuçlar, talep bilgilerinin merkezileştirilmesiyle kamçı etkisinin azaltılabileceğini, ancak tamamen ortadan kaldırılamayacağını göstermektedir.

100’den fazla çalışmanın gözden geçirilmesine dayanarak, kırbaç etkisinin potansiyel nedenlerinin mevsimsel perakende satış değişiklikleri, satışlardaki rastgele dalgalanmalar, reklam ve fiyat indirimi politikaları, fabrika kapasitesi sınırlamaları, sipariş döngüsü teslim süresi ve geleneksel satın alma olduğunu özetleyin. 

Ayrıca, kamçı etkisini farklı senaryolar altında araştırmak için başka çalışmalar yapılmıştır. Kamçı etkisinin ampirik kanıtı, ekonomik veri analizinde ve vaka incelemelerinde sağlanır.

Üreticinin gözden geçirme periyodunun perakendeci ile senkronize olmadığı durumu inceleyin. Merkezi talep bilgisinin değerini, biri kademe stoğuna dayalı olan ve diğeri kurulum stoğuna dayanan iki envanter politikası arasındaki maliyet farkını karşılaştırarak inceler; aşağı akış aşamaları ve kurulum stoğu yalnızca yerel envanter konumu ile ilgilidir.

Bu nedenle kademeli stok politikası, merkezileştirilmiş talep bilgisi gerektirir ve kurulum stoğu gerektirmez. Bu çalışmadaki kapsamlı sayısal sonuçlar, merkezi bilgi sisteminin maliyetlerinin, maksimum %9 tasarrufla merkezi olmayan bilgi sistemine göre ortalama %1,75 daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Çeşitli endüstri örneklerini kullanarak bilgilerin nasıl ve neden paylaşıldığını tartışın. Perakendeciler bir tedarikçi, N özdeş perakendeci ve sabit tüketici talebi içeren bir tedarik zinciri modelinde toplu sipariş politikası kullandığında, üreticinin perakendecinin envanter seviyeleri hakkındaki bilgileri kullanmaktan nasıl fayda sağlayabileceğini analitik olarak gösterin.

Üreticinin sınırlı kapasiteye sahip olduğu senaryoyu düşünün ve perakendecinin stok düzeyi hakkında ek bilgi edinmenin faydasını değerlendirin. Aynı firma içindeki bölümler arasında bilgi paylaşımının değerini inceler ve tedarik zincirinin yukarı yönlü üyesinin doğru müşteri talebi bilgilerine erişiminin önemli olduğu sonucuna varır.


Tedarik zinciri yönetimi Nedir
Tedarik zinciri yönetimi Örnekleri
Tedarik zinciri Örnekleri
Tedarik zinciri Nedir
Tedarik zinciri Yönetimi pdf
Tedarik zinciri yönetimi Aşamaları
Tedarik zinciri yönetimi bölümü
Tedarik zinciri Makale


Durağan olmayan son talebe sahip iki seviyeli basit bir tedarik zinciri için bilgi paylaşımının faydalarını ölçün ve özellikle talepler zaman içinde önemli ölçüde ilişkili olduğunda, talep bilgisi paylaşımının değerinin oldukça yüksek olabileceğini gösterin.

Bilgi paylaşımı genellikle kamçı etkisi için genel bir çare olarak görülse de ve genel olarak bilgi paylaşımının tedarik zinciri çapındaki performansı optimize edebileceği kabul edilse de, bazı literatür bilgi paylaşımının değerinin farklı senaryolar altında değiştiğini göstermektedir.

Belirli koşullar altında, bir üreticinin karşı karşıya olduğu talep varyansının, bir dağıtım merkezi aracılığıyla filtrelendiğinde, perakendecilerin siparişlerini doğrudan imalatçıya verdiği duruma göre daha az olduğunu da bulun.

Tedarikçilerin ve montaj fabrikasının sipariş döngüleri eşit uzunlukta olduğunda ve her bir kanal üyesi aynı gün ikmal yaptığında, bilgi paylaşımının stoklar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da gösterin.

Durağan talebi varsayan analizin, oto-korelasyonlu talebin yaygın olduğu yüksek teknoloji, bakkaliye veya diğer sektörlerdeki faydaları yakalamak için yetersiz olabileceğini de belirtin.

Tedarik zinciri performansının karar stili, çevresel değişkenlik ve rasyonel karar verme tarafından yönlendirildiğini, ancak bilgi mevcudiyeti tarafından yönlendirilmediğini iddia edin. Ayrıca, arz tarafındaki belirsizliğin talep tarafındaki belirsizlikle bir arada var olduğu iki seviyeli bir tedarik zincirini inceleyin ve üretim verimi değişkenliğinin perakendeciler için bilgi paylaşımının değeri üzerindeki etkisinin önemli olmadığını da bulun.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir